Placených výkonů – nehrazených pojišťovnami:

– vypsání oznámení úrazu , či posudku o bolestném 300 Kč;

– kopie lékařských nálezů (cena za 1 stranu) 3 Kč.