Komplexní vyšetření a péče o chirurgické a traumatologické pacienty včetně dětí a zajištění operací- laparoskopické či klasické operace všech druhů kýl, laparoskopické operace žlučníku, zabezpečení operací gastrointestinálního traktu  včetně onkologických , operace lupavého prstu apod.  (na Úrazové nemocnici v Brně) a doléčení našich pacientů včetně odeslání na RHB.

Kromě operace křečových žil provádíme v indikovaných případech i sklerotizaci varixů.

Dále provádíme většinou ambulantně chirurgické odstranění kožních lézí (naevů, znamének, tukových útvarů apod.).