Praxe:

– 1983 – 1991 – lékař Úrazové nem.v Brně (dosud na malý úvazek – 1 operační den v týdnu);

– 1991 -1999 – lékař a odb. asistent chirurg. klin. FN Brno Bohunice;

– 1999 – dosud – chirurgická ambulance Židlochovice a Úrazová nemocnice Brno (ve středy).

 

Vzdělání:

– I.Atestace (1985) a II. Atestace (1995) v oboru chirurgie;

– obhájení kandidátské disertační práce v oboru traumatologie 1989;

– licence pro výkon funkce vedoucího lékaře a odborného garanta pro obor chirurgie;

– držitel diplomu celoživotního vzdělávání;

– četné zahraniční praxe , publikace u nás i v zahraničí;

 

Zdravotní sestra Marie Vintrlíková:

– s mnohaletou praxí v oboru chirurgie a urologie;

– držitelka diplomu celoživotního vzdělávání s platnou licencí pro obor chirurgie.